Thông tin nhà xuất bản Y học

Tên đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản y học .

Tên gọi tắt là: Nhà xuất bản y học.

Tên giao dịch Quốc tế: Medical Publshing House.

Thành lập ngày 31 tháng 10 năm 1959.

Trụ sở: 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

E - mail: Xuatbanyhoc@fpt.vn

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3.9235 648, Fax: 08.3.9230 562.

Theo quy định của Luật xuất bản ,Bộ thông tin truyền thông và Bộ Y Tế giao Nhà xuất bản có:

1. Chức năng:

- Tổ chức biên soạn, xuất bản, in ấn và phát hành các loại xuất bản phẩm về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, pháp luật, chính trị xã hội phục vụ ngành Y tế, giúp phần nâng cao dân trí, xây dựng văn hóa đọc theo quy định của Luật Xuất bản.

- Tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn do Chủ sở hữu đầu tư trên cơ sở tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ công ích về xuất bản các ấn phẩm về văn hóa đọc phục vụ công tác phòng , bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Công ty chịu sự quản lý của Nhà nước, của Bộ Y tế, đồng thời chịu sự quản lý và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về tư tưởng chính trị và chuyên môn xuất bản.

2. Nhiệm vụ:

Xuất bản, in và phát hành các loại sách:

- Sách phổ thông y, dược học.

- Sách giáo khoa y, dược học.

- Sách chuyên đề y, dược học.

- Sách dịch y, dược học của các nước trên thế giới.

- Sách y, dược học cổ truyền.

- Sách ngoại văn giới thiệu về y tế và y học Việt Nam ra nước ngoài.

- Sách loại từ điển y, dược học Anh - Việt, Pháp - Việt, Trung - Việt.

- Sách cho các chương trình quốc gia và quốc tế về y tế.

- Sách chuyên đề bác sỹ gia đình và sức khỏe gia đình

- Tranh tuyên truyền bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Hệ thống giấy tờ, biểu mẫu, sổ sách quản lý nghiệp vụ y, dược phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Các dịch vụ văn hóa.


  • Sách của Nhà xuất bản

Sách in

    Không có sách.

Ebook