Thông tin nhà xuất bản Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (08) 38 301 303 - Fax: (08) 39 381 382
Email: nxbdhsphcm11@gmail.com
Website: http://nxb.hcmup.edu.vn
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

* Tôn chỉ

Bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2010 với mục đích và tôn chỉ riêng, cùng chiến lược phát triển lâu dài có định hướng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, là tổ chức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi chuyên xuất bản và liên kết xuất bản để phát hành các ấn phẩm có nội dung giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giáo dục về tri thức, kiến thức một cách toàn diện các ngành khoa học, các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm, học thuật, văn hóa xã hội... trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, văn hóa xã hội và giáo dục; nhằm cung cấp cho những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lí hay học sinh, sinh viên và học viên các cấp, các bậc phụ huynh, bạn đọc trong và ngoài nước những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, những tinh hoa của tri thức nhân loại, góp phần giáo dục và hình thành nhân cách thế hệ trẻ, góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà và đóng góp vào sự phát triển của các ngành khoa học và của đất nước.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành một Nhà xuất bản thực sự có uy tín, với những xuất bản phẩm có giá trị, những tủ sách chất lượng đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

* Các sản phẩm

- Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về giáo dục.
- Sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên và công tác giảng dạy của các khoa trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và các trường khác.
- Từ điển ngôn ngữ và từ điển các chuyên ngành dùng cho các hệ đào tạo.
- Sách tham khảo dùng cho học sinh.
- Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.


  • Sách của Nhà xuất bản

Sách in

Ebook

    Không có sách.