Thông tin nhà xuất bản Hà Nội

Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội

Tên viết tắt: Nhà Xuất bản Hà Nội

Tiếng Anh: HANOI PUBLISHING HOUSE

Địa chỉ: Số 4 Phố Tống Duy Tân – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tiếng Anh: No.4 Tong Duy Tan street, Hoan Kiem district, Hanoi city

Điện thoại : 04.8252916; 04.9288655;

Fax : 04.9289143

Địa chỉ E-mail: nxbhanoi@yahoo.com.vn

- Nhà Xuất bản Hà Nội được thành lập ngày 24 tháng 11 năm 1979

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Là Nhà xuất bản tổng hợp, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, Nhà xuất bản Hà Nội có chức năng xuất bản các ấn phẩm và tài liệu về Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Khoa học - Kỹ thuật, Văn hóa, Văn học, Nghệ thuật và các văn hóa phẩm khác phục vụ cho yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đáp ứng và định hướng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô và cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

* Các mảng sách chính Nhà xuất bản đã và đang xuất bản có hiệu quả:

- Sách, tài liệu về chính trị và nghiên cứu tìm hiểu pháp luật.

- Sách văn hóa- xã hội, nghệ thuật.

- Sách văn học.

- Sách khoa học - công nghệ, kinh tế.

- Sách thiếu niên, nhi đồng.

- Từ điển các loại (trừ từ điển chuyên ngành).

- Sách tham khảo học sinh các bậc học phổ thông.

- Sách giáo trình; tài liệu tham khảo dùng cho các hệ đào tạo của Thành phố Hà Nội.

- Các xuất bản phẩm khác: phù hợp với tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

- Hằng năm xuất bản trên 600 đầu sách với 2 triệu bản in, hơn 20 loại văn hóa phẩm.


  • Sách của Nhà xuất bản

Sách in

    Không có sách.

Ebook