Thông tin nhà xuất bản Trẻ

Trụ sở chính:

Địa Chỉ: 161 B Lý Chính Thắng - Phường 7 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84.8) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596

Fax: (84.8) 3 8437450

E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn

Website: www.nxbtre.com.vn

Chi nhánh:

Địa Chỉ: Số 21 dãy A11 khu Đầm Trấu quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 04.37734544

Fax: (84.4) 35123395

Email: vanphongnxbtre@hn.vnn.vn chinhanh@nxbtre.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ:

Nhà xuất bản Trẻ xuất bản sách và văn hóa phẩm các loại, phục vụ chủ yếu cho thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn các cấp của thành phố, đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước, cụ thể là:

1- Tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, yêu người, yêu cuộc sống. Hướng dẫn tìm hiểu, rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, sinh hoạt tập thể.

2- Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng năng khiếu, thẩm mỹ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân.

3- Cung cấp kiến thức khoa học toàn diện, kiến thức mới, bổ trợ kiến thức phổ thông, cơ bản, nhằm nâng cao dân trí, hỗ trợ nhà trường, khuyến khích, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, trau dồi nghề nghiệp, năng lực quản lý, điều hành, ứng xử trên các lĩnh vực.

Xuất bản phẩm chủ yếu của Nhà Xuất bản Trẻ là:

- Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về thanh niên và thiếu nhi;

- Sách kiến thức phổ thông về khoa học – công nghệ, kinh tế;

- Sách thiếu niên, nhi đồng; sách văn hóa – xã hội, nghệ thuật; văn học;

- Từ điển các loại (trừ từ điển chuyên ngành); sách tham khảo cho học sinh các bậc học phổ thông;

- Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà Xuất bản Trẻ.


  • Sách của Nhà xuất bản

Sách in

Ebook