• Tiếng Nhật cho mọi người - Trình độ sơ cấp 1 - 25 bài luyên nghe (Kèm CD) -

Dịch giả:  Thư Trúc

Nhà xuất bản:  Trẻ (03/2017)

Đánh giá:    

Sách giấy: 65.000 đ

Số trang:  128

Khổ sách:  19x26 cm

Trọng lượng:  250 gram (Bìa mềm)

Gồm 25 bài luyện nghe phục vụ cho đối tượng học tiếng Nhật trình độ sơ cấp 1.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.