• Tự nguyên Hán tự - Những câu chuyện về chữ Hán trong tiếng Nhật -

Dịch giả:  Phan Thị Mỹ Loan - Nguyễn Đỗ An Nhiên

Nhà xuất bản:  Trẻ (05/2017)

Đánh giá:    

Sách giấy: 80.000 đ

Số trang:  216

Khổ sách:  14x20 cm

Trọng lượng:  250 gram (Bìa mềm)

Tự nguyên là khởi nguyên và quá trình diễn biến của Hán tự từ giáp cốt văn, kim văn, tiểu triện, lệ thư tới Hán tự hiện đại, thông qua việc phân tích hình thể, giải thích cụ thể quan hệ nội tại giữa tượng hình và ý nghĩa của mỗi Hán tự, giúp người học có thể nắm bắt Hán tự tốt hơn trong quá trình học tiếng Nhật.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • SÁCH IN CÙNG THỂ LOẠI