• Tiếng Nhật cho mọi người - Sơ cấp 1 - 25 bài đọc hiểu trình độ sơ cấp -

ISBN:  978-604-1-14872-7

Nhà xuất bản:  Trẻ (08/2019)

Đánh giá:    

Sách giấy: 55.000 đ

Số trang:  66

Khổ sách:  19x26 cm

Trọng lượng:  230 gram (Bìa mềm)

Trong hệ thống chữ viết của tiếng Nhật có sử dụng ba loại chữ là Hán tự, Hiragana và Katakana, nên nhiều người cảm thấy việc "đọc" trở nên khó khăn, từ đó có thái độ thiếu tích cực. Nhưng nếu người học bắt đầu bằng việc luyện "đọc" từ những bước sơ đẳng nhất của quá trình học tập thì sẽ dần dần quen và thích nghi được. Ngoài ra, nó còn giúp cho người học có thể chuyển một cách trơn tru sang bậc học trung cấp trở đi với trọng tâm là kỹ năng đọc hiểu.

Quyển sách này được biên soạn với mục đích giúp người học quen với việc "đọc" và cảm nhận được niềm vui của việc "đọc".

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • SÁCH IN CÙNG Bộ TIếNG NHậT CHO MọI NGườI (BảN MớI)