ISBN:  978-604-1-15027-0

Nhà xuất bản:  Trẻ (09/2019)

Đánh giá:    

Sách giấy: 330.000 đ

Số trang:  542

Khổ sách:  15,5x23 cm

Sách trình bày những tinh hoa cơ bản nhất trong học thuyết Trang Tử, dịch và bình chú tác phẩm Nam Hoa kinh của Trang Tử. Sách giúp trang bị hành trang bước đầu cho những người muốn đi sâu vào học thuật Lão Trang.

Sách Trang Tử thật là một áng văn kiệt tác.
Trang Tử là kẻ biết hàm dưỡng chơn thần đầy đủ, cho nên chí khí của ông ngang tàng phóng dật, văn ông viết ra hồn nhiên như mây trong núi bay ra, như suối trong đất tuôn ra cuồn cuộn, trong trẻo mà nhẹ nhàng, tự nhiên, không cố cưỡng. Bàn về một lẽ cao siêu tuyệt mù, có thể cảm được mà không thể nói ra được, cho nên ông phải dùng đến "ngụ ngôn" rồi mượn "trùng ngôn" mà làm cho sáng tỏ ý thêm. Tuy trong đó sự tích thời có thật, mà câu chuyện là giả thác. Ấy là mượn cụ thể để giải thích trừu tượng. Khi lại dùng đến "chi ngôn", là buột miệng nói ra, không kể là có đúng hay không với lịch sử. Cho nên văn của ông huyễn tướng như hoa gương trăng nước, hư mà thực, thực mà hư... Thật rất khác xa với văn từ của Bách gia chư tử.

Trích từ sách

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • SÁCH IN CÙNG TÁC GIẢ Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • SÁCH IN CÙNG THỂ LOẠI