ISBN:  978-604-1-13457-7

Nhà xuất bản:  Trẻ (09/2019)

Đánh giá:    

Sách giấy: 340.000 đ

Số trang:  548

Khổ sách:  15,5x23 cm

Bất học Dịch hà dĩ thức tạo hóa chi đoan nghê.
Dịch thông tắc vật lý tự thông.
Vị hữu bất thông Dịch nhi năng thông vật lý dã.

Không học Dịch, làm gì rõ được đầu mối của Tạo hóa.
Dịch mà thông thì sự lý trong vạn vật tự thông.
Chưa từng thấy chưa thông Dịch lại thông cả được cái lý của sự vật.

Dịch kinh tường giải là bộ sách phân tích và giải thích đầy đủ 64 quẻ của kinh Dịch theo tinh thần khoa học. Tác giả đã vận dụng các kiến thức của khoa học tự nhiên cũng như xã hội hiện đại để phân tích, tổng hợp và lý giải, chứng minh kinh Dịch thể hiện sự vận hành các quy luật tự nhiên của vũ trụ và quy luật vận động các hiện tượng xã hội từ cổ chí kim.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • SÁCH IN CÙNG TÁC GIẢ Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • SÁCH IN CÙNG THỂ LOẠI