• Những câu chuyện về Tình yêu tự do & hòa bình (In lần thứ 15) -

ISBN:  978-604-1-12317-5

Nhà xuất bản:  Trẻ (06/2018)

Đánh giá:    

Sách giấy: 18.000 đ

Số trang:  65

Khổ sách:  11,5x18,5 cm

Lời nói dạy chúng ta,

Gương sáng lôi cuốn chúng ta

Mở đầu sách là câu chuyện về hành trình cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó là câu chuyện của Martin Luther King - người đã đứng lên đấu tranh giải phóng cho những người Mỹ gốc Phi chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Và còn rất nhiều nhân vật lịch sử khác cũng đã đứng lên thay đổi bộ mặt của thế giới và cho chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của Tự do và Hòa bình như Alfred Nobel hay Bertha Von Suttner - nữ danh nhân ngự trên đồng Euro...

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • SÁCH IN CÙNG TÁC GIẢ Lương Hùng
  • SÁCH IN CÙNG THỂ LOẠI