• Biên khảo Sơn Nam - Đình miếu & Lễ hội dân gian miền Nam (In lần thứ 4) - Sơn Nam

ISBN:  978-604-1-12852-1

Nhà xuất bản:  Trẻ (09/2018)

Đánh giá:    

Sách giấy: 100.000 đ

Số trang:  364

Khổ sách:  14x20 cm

Trọng lượng:  350 gram (Bìa mềm)

Trong công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, việc bảo tồn và phát huy vốn quý của các di sản văn hóa tinh thần của dân tộc ta đang là vấn đề hết sức bức thiết. Và cuốn Đình miếu và lễ hội dân gian miền Nam của nhà văn, nhà khảo cứu Sơn Nam góp phần giới thiệu những di sản văn hóa tinh thần trên vùng đất Nam Bộ góp thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu trong khi nghiên cứu về văn hóa dân gian Nam Bộ. Đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho mọi đối tượng độc giả trong nước cũng như kiều bào nước ngoài khi muốn tìm hiểu về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • SÁCH IN CÙNG THỂ LOẠI