ISBN:  978-604-1-17429-0

Nhà xuất bản:  Trẻ (09/2020)

Đánh giá:    

Sách giấy: 225.000 đ

Số trang:  520

Khổ sách:  15,5x23 cm

Trọng lượng:  550 gram (Bìa mềm)

Hà Nội - Cõi đất, con người gồm những bài nghiên cứu của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc về những trầm tích văn hóa, lịch sử của mảnh đất Thăng Long và những bài viết về cuộc đời, tính cách của một số danh nhân tiêu biểu đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • SÁCH IN CÙNG Bộ Hà NộI
  • SÁCH IN CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Vinh Phúc
  • SÁCH IN CÙNG THỂ LOẠI