Thông tin tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nguyễn Duy Cần (1907 - 1998)

Nguyễn Duy Cần, bút hiệu Thu Giang, sinh năm 1907 tại tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ông là một học giả, nhà biên khảo kỳ cựu vào bậc nhất nước ta giữa thế kỷ XX. Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu của học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức.

Sự nghiệp nghiên cứu của ông bắt đầu từ năm 1931 với việc xuất bản quyển triết học đầu tiên: Toàn chân, gây nên một cuộc bút chiến sôi nổi trên nhiều mặt báo. Trong những năm sau đó, ông tiếp tục cho xuất bản các tác phẩm khá đều đặn.

Sinh thời, ông viết rất nhiều sách, chủ yếu là sách biên khảo, nghệ thuật sống và Đạo học. Các tác phẩm của ông được viết ra không phải với mục đích "sống bằng ngòi bút" như phần lớn các nhà nghiên cứu thời đó mà với ông một tác phẩm ra đời phải từ một đòi hỏi bức thiết của cuộc sống. Với sự am tường và thẩm thấu sâu sắc hệ tư tưởng triết học Đông phương, ông đã đưa vào trong các tác phẩm cách ứng xử khôn ngoan, luôn chú trọng vào mục đích đào tạo văn hóa và bản lĩnh ứng xử của con người... Nhờ thế, những quan niệm nhân sinh do ông đề ra cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn giữ nguyên giá trị trong đời sống ngày nay và hầu như phù hợp với mọi thời đại.

Năm 1998, ông ra đi, để lại cho đời nhiều bộ sách có giá trị.

Tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần hiện có 18 đầu sách, trong đó nổi bật là các tác phẩm: Óc sáng suốt (2012), Cái dũng của thánh nhân (2012), Thuật xử thế của người xưa (2012), Một nghệ thuật sống (2012), Cái cười của thánh nhân (2012), Thuật yêu đương (2012), Tôi tự học (2012), Lão tử đạo đức kinh (2013), Nhập môn triết học phương Đông (2013), Lão tử tinh hoa (2013)...


  • SÁCH IN
  • EBOOK