Thông tin tác giả Christopher Paolini

Christopher Paolini Christopher Paolini

Christopher Paolini viết cuốn truyện đầu tay Eragon khi cậu vừa tốt nghiệp trung học năm 15 tuổi. Cậu trở thành tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn năm 19 tuổi.

Hiện tại, Christopher Paolini sống ở Montana.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook