Thông tin tác giả Nguyễn Đình Đầu

Nguyễn Đình Đầu Nguyễn Đình Đầu (1920 - )

Nguyễn Đình Đầu sinh tại Hà Nội ngày 12/3/1920 (giấy khai sinh ghi 1923).

Là nhà nghiên cứu địa lý lịch sử Việt Nam nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ.

Ông từng học ở trường Bách nghệ Hà Nội (1939-1941) và Đại học Công giáo Paris (1951-1953).

Tác phẩm chính đã xuất bản:

- Bộ sách nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn (1805-1836)

- Một số sách về địa chí văn hóa TPHCM và một số tỉnh Nam bộ và Trung bộ


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook