Thông tin tác giả Trần Quốc Toàn

Trần Quốc Toàn Trần Quốc Toàn (1949 - )

Nhà văn Trần Quốc Toàn sinh năm 1949 tại Hà Nội.

Năm 1970 tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dạy học từ 1970 tới 1992 tại Hà Tây và Đồng Tháp.

Là người viết chuyên nghiệp từ 1992. Ông là tác giả của 30 đầu sách, chủ yếu viết cho thiếu nhi.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook