Thông tin tác giả Trần Kim Trắc

Trần Kim Trắc Trần Kim Trắc

Trần Kim Trắc sinh năm 1929 tại Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang.

Những tác phẩm chính:

Truyện ngắn Cái lu (giải thưởng Văn học 1945-1954 của Hội Nhà văn Việt Nam)

Truyện Tiểu đoàn 307 (1982)

Ông Thiềm Thừ (tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1995)

Hoàng đế ướt long bào (1996)

Chuyện nàng Mimô (1997)

Trăng đẹp mình trăng (1998)

Truyện ngắn Trần Kim Trắc (2000)

Áo dài ảo (2001)

Kẻ ma làm (2002)

Văn hóa đám giỗ (tạp văn 2002)...


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook