Thông tin tác giả Nguyễn Thị Mạnh Hà

Nguyễn Thị Mạnh Hà sinh 1982 tại Tây Ninh. Tốt nghiệp ngành ngữ văn Anh, Đại học khoa học xã hội và nhân văn, năm 2004. Hiện làm biên tập viên website cho một số công ty tại TP. HCM.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook

    Không có sách.