Thông tin tác giả Thiên Di

Thiên Di là một trong số những tác giả trẻ nhận giải thưởng Văn học tuổi 20 cùng với các nhà văn khác như Nguyễn Ngọc Tư, Trương Anh Quốc, Đỗ Duy, Thiên Ngân... Cô được nhận giải tư với tiểu thuyết “Những giao diện ẩn”. Cô từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Tiếp thị và Gia đình tổ chức, giải C truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook