Thông tin tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Bình

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Bình

Năm sinh: 1976

Quê quán: Đà Nẵng

Nghề nghiệp: Kế toán

Các giải thưởng:

  • Giải đồng hạng văn xuôi "Mùa Xuân Tuổi Hoa"- Báo Hoa Học Trò
  • Giải đồng hạng văn xuôi "Tác phẩm tuổi xanh"- Báo Tiền Phong
  • Giải Ba cuộc thi "Vì tương lai đất nước" Lần II- NXB Trẻ và Hội nhà văn TP. HCM năm 1997.
  • Giải Tư cuộc thi "Văn học tuổi Hai Mươi" Lần II- NXB Trẻ và Hội nhà văn TP. HCM năm 2000.
  • Giải Nhì cuộc thi "Vì tương lai đất nước" Lần III- NXB Trẻ và Hội nhà văn TP. HCM năm 2002.

Các tác phẩm đã in: Bạn thành phố - tập truyện thiếu nhi - NXB Trẻ 1997, Vĩnh biệt tiểu thư - tập truyện ngắn - NXB Trẻ, Hành trình về phía mặt trời - truyện dài - NXB Trẻ 2002, Từng đôi mắt sáng - truyện vừa - NXB Kim Đồng 2003, Mưa đầu mùa - truyện vừa - NXB Kim Đồng 2004.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook