Thông tin tác giả Robert H. Frank

Là giáo sư vinh danh Henrietta Johnson Louis ngành Quản trị và kinh tế của trường Quản trị sau đại học Johnson thuộc Đại học Cornell; ông cũng phụ trách mục kinh tế cho tờ New York Times. Những tác phẩm đã xuất bản bao gồm Nhà tự nhiên kinh tế, Tụt hậu, Xã hội người thắng được tất cả, Cơn sốt xa hoa, và Các nguyên tắc kinh tế học (viết chung với Ben Bernanke). Ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng, trong đó có giải Apple Distinguished Teaching (trong lĩnh vực giáo dục) và giải Leontief Prize dành cho ý tưởng kinh tế có tính đột phá. Ông hiện đang sống tại Ithaca, New York.

www.robert-h-frank.com


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook