Thông tin tác giả Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Bình Phương sinh tại Thái Nguyên.

Tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du khóa IV.

Từng nhiều năm công tác tại biên giới phía Bắc.

Từng biên kịch tại đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị, biên tập văn học tại Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Những tác phẩm chính đã in:

 • Vào cõi (tiểu thuyết)
 • Lam chướng (thơ)
 • Những đứa trẻ chết già (tiểu thuyết)
 • Xa thân (thơ)
 • Người đi vắng (tiểu thuyết)
 • Trí nhớ suy tàn (tiểu thuyết)
 • Từ chết sang trời biếc (thơ)
 • Thoạt kỳ thủy (tiểu thuyết)
 • Ngồi (tiểu thuyết)
 • Xe lên xe xuống (tiểu thuyết)
 • Buổi câu hờ hững (thơ)

 • Sách của tác giả

Sách in

  Không có sách.

Ebook