Thông tin tác giả James Canton

Tiến sĩ James Canton là một nhà tương lai học nổi tiếng toàn cầu, một nhà khoa học xã hội, diễn giả chính, tác giả và nhà tư vấn tầm nhìn cho doanh nghiệp

Tiến sĩ Canton là Tổng Giám Đốc điều hành và Chủ tịch của Viện Tương lai Toàn cầu, một tổ chức tư duy do ông thành lập năm 1990, đưa ra những xu hướng dự đoán trong vòng 30 năm. Ông tư vấn cho Global Fortune 1000 về các xu hướng cách tân, dịch vụ tài chính, y tế, khoa học về tuổi thọ, năng lượng, an ninh, lực lượng lao động, biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa, và là Ủy viên cao cấp tại Trung tâm ngiên cứu cách tân thuộc Kellogg School of Management và là thành viên Hội đồng tư vấn Tầm nhìn của Motorola. Ông đã cố vấn cho ba đời chính phủ Hoa Kỳ và là khách mời thường xuyên của báo chí truyền thông bao gồm CNN, XNBC, Fox, PBS, ABC, The Wall Street Journal, The New York Times, và U. S News & World Report.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook