Thông tin tác giả Phan Thị Vàng Anh

Phan Thị Vàng Anh sinh ngày 18 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996. Năm 2005, bà được bầu làm ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 7.
Bà là con gái của nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường.
Các tác phẩm chính
• Khi người ta trẻ (tập truyện 1993) (đã được dịch và xuất bản tại Pháp với tên Quand on est jeune)
• Ở nhà (truyện vừa, 1994)
• Hội chợ (tập truyện, 1995)
• Nhân trường hợp chị thỏ bông (tản văn dưới bút danh Thảo Hảo)
• Gửi VB (tập thơ, 2006)
• Trong phường Thành Công, có làng Thành Công (phim tài liệu)
Giải thưởng
• Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1993 cho tập truyện Khi người ta trẻ.
• Giải nhất Truyện rất ngắn của tạp chí Thế giới Mới 1995 cho tác phẩm Hoa muộn.
• Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội 2007 cho tập thơ Gửi VB.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook