Thông tin tác giả Meggie Phạm

Meggie Phạm (Phạm Phú Uyên Châu) sinh ngày 28-12- 1991 tại Huế, trong một gia đình cha là Giảng viên Đại học, mẹ là nhà báo. Hiện cô là sinh viên khoa Ngữ Văn, Đại học Khoa học Huế). Cô là một trong những đại biểu trẻ nhất trong số 113 đại biểu dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII diễn ra tại Tuyên Quang. Hiện, Meggie Phạm đã có bốn cuốn tiểu thuyết đầu tay "Hoàng tử và em", "Giám đốc và em", "Chàng và em", "Người xa lạ và em" được bạn đọc và dư luận chú ý.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook