Thông tin tác giả Tịch

Tịch Tịch

Nam, sinh cuối thập niên 80.

Viết tự do và yêu thơ nhạc. 

tichpham89@gmail.com

"Muốn đi đến nơi xa, yêu một người đậm sâu"

"Tôi là đứa trẻ hay tưởng tượng mình lạc thời, nên biết trân trọng mỗi khoảng thời gian từng trôi qua trong cuộc đời. "Đã từng" làm một việc gì, với tôi mà nói, như một ám ảnh thiêng liêng mà riêng bản thân mình thụ hưởng. Vậy là, tôi đem từng chút thứ "đã-từng" này, "đã-từng" kia vào trong mỗi câu chuyện. Có truyện là nguyên bản, có truyện là dị bản. Vì vậy đừng tưởng tôi đang viết nhật ký. Nhưng biết đâu được..."

Tịch


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook