Thông tin tác giả Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Ngọc (1890 - 1942) ở làng Hoạch Trạch (làng Vạc), xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, hiệu là Ôn Như. Ông là nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam.

Thuở nhỏ ông đã học cả Hán học lẫn Tây học. Năm 17 tuổi ông tốt nghiệp trường Thông ngôn, sau đó ông dạy ở trường tiểu học Bờ sông, Hà Nội. Ông còn dạy ở trường Bưởi, trường Sỹ hoạn (hậu bổ), trường Sư phạm... Ông còn làm Hội trưởng Hội ái hữu các nhà giáo, thành viên Khai Trí Tiến Đức, Cổ Kim Thư xã. Năm 1934, Nguyễn Văn Ngọc được bổ nhiệm đốc học tỉnh Hà Đông, ông tham gia thành lập Hội Phật giáo Bắc Việt và góp sức xây dựng chùa Quán Sứ thành Hội quán trung ương. Hơn 30 năm làm giáo học, ông đã sưu tầm, biên soạn nhiều sách giáo khoa, sách nghiên cứu văn học có giá trị. Ông đặc biệt say mê nền văn hoá dân gian, đã giành cả cuộc đời để sưu tầm, khai thác và phổ biến nền văn học dân gian. Ông mở hiệu sách là Vĩnh Hưng Long thư quán tại 51 Hàng Đường, Hà Nội, chủ yếu là để bán sách của ông viết ra. Ông còn là một trong những người có công trong việc bảo tồn sân khấu dân gian. Ông cùng người anh cả là nhà trí thức yêu nước Nguyễn Trọng Oánh và ông Đỗ Thập đã lập nên sân khấu Sán nhiên đài, là rạp hát chèo đầu tiên trên sân khấu hộp ở Hà Nội.

Tác phẩm:

 • Luân lý giáo khoa thư
 • Giáo khoa văn học An Nam
 • Truyện cổ nước Nam (1934)
 • Phổ thông độc bản (1922)
 • Cổ học tinh hoa (1926, cùng Trần Lê Nhân)
 • Đông Tây ngụ ngôn (1927)
 • Nam thi hợp tuyển (1927)
 • Tục ngữ phong dao (1928)
 • Nhi đồng lạc viên (văn học nhi đồng, 1928)
 • Để mua vui (1929)
 • Câu đối (1931)
 • Đào nương ca (1932)
 • Truyện cổ nước Nam (4 tập - 1934)
 • Ngụ ngôn (1935)
 • Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc toàn tập (2003) - NXB Văn Học.

 • Sách của tác giả

Sách in

  Không có sách.

Ebook