Thông tin tác giả Trần Đức Tĩnh

Trần Đức Tĩnh Trần Đức Tĩnh (1976 - )

Trần Đức Tĩnh sinh năm 1976.

Quê quán: Thành phố Tuyên Quang.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Trần Đức Tĩnh từng làm sĩ quan chỉ huy tại Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, hiện làm biên tập viên văn học Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Anh Là người viết nhiều về đời sống của những người lính trẻ ngày hôm nay.

Quan niệm: Văn chương là nghệ thuật hư cấu, nhưng bản thân con người không thoát khỏi hiện thực khách quan. Việc gì cũng có thể xảy ra xung quanh đời sống con người, chúng ta không nên sao chép lại sự kiện mà hãy viết theo suy nghĩ của chính mình bằng tư duy logic...

Tác phẩm: Đối cực.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook