Thông tin tác giả Jim Blythe

Jim Blythe từng là giám đốc công ty, quản lý kinh doanh, và nhà tư vấn tiếp thị. Hiện ông là tác giả và nhà diễn thuyết về kinh doanh, và chuyên viên thẩm định cao cấp của Chartered Institude of Marketing.


  • Sách của tác giả