Thông tin tác giả Phan Văn Trường

Phan Văn Trường Phan Văn Trường (1946 - )

Phan Văn Trường sinh 1946 tại làng Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnhHải Dương. Ông là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế. Ông được Tổng thống Pháp đã trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de la Légion d'Honneur) năm 2007.

Năm 1970: Kỹ Sư Trường Quốc gia Cầu Đường- Pháp

Năm 1973-1975:Nguyên Giảng Viên Quy Hoạch Vùng/Kinh tế Đô thị tại Trường Đại Học Paris 1-Sorbonne

Năm 1986 - 1992: Nguyên Phó Chủ tịch Alsthom Power

Năm 1992 - 1997: Nguyên Phó Chủ tịch Alsthom Transports

Năm 1985 - 1986: Nguyên Chủ tịch Alsthom Châu Á

Năm 1997 - 1998: Nguyên Chủ tịch Suez- ĐNÁ

Năm 1998 - 2004: Nguyên Chủ tịch Lyonnaise VietNam-BOT Company

Năm 2006 - 2008: Nguyên Chủ tịch Wah-Seong Việt Nam

Năm 2014: Chủ nhiệm Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản trị và Lãnh Đạo của Viện John von Neumann trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh theo Quyết định Số: 86/2014/QĐ-JVN

Năm 2014: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Tác phẩm:

  • Một đời thương thuyết.

Vinh danh:

  • Năm 1990 Tổng thống Pháp đã trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Đài Ghi Công (Chevalier de l'Ordre du Mérite)
  • Năm 2007: Tổng thống Pháp đã trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de la Légion d'Honneur)
  • Năm 2009: Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Huy Chương "vì Sự Nghiệp Giáo Dục" tại Hà Nội.

  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook