Thông tin tác giả Vũ Đình Giang

Vũ Đình Giang sinh năm 1976 tại Tiền Giang. Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật công nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM. Hiện sống ở TP.HCM, làm việc tại chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng. Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010.
Đã in các tác phẩm:

 1. Đỉnh thiên đàng
 2. Chỗ đứng
 3. Trên đất lạ
 4. Một nắm mưa trên ngôi nhà Mondrian (in chung Phan Hồn Nhiên)
 5. Vũ trụ câm
 6. Mười sáu mét vuông
 7. Kẻ lạ nhìn tôi từ phía sau
 8. Hành trình xa thẳm
 9. Song song
 10. Bờ xám

 • Sách của tác giả

Sách in

  Không có sách.

Ebook