Thông tin tác giả Quỳnh Lê

Quỳnh Lê Quỳnh Lê (1976 - )

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, từng là phóng viên công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và Văn phòng Thông tấn xã Pháp AFP tại Hà Nội.

Hiện Quỳnh Lê là dịch giả tự do và đang sống ở nước ngoài.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook