Thông tin tác giả Tuệ An

Tuệ An Tuệ An (1987 - )

Tác giả Tuệ An hiện đang sống và làm việc tại Tp. HCM. Sinh năm 1987. Công việc hiện tại: Biên tập viên phòng Nội dung - Công ty Phan Thị. Cô là cộng tác viên thường xuyên của NXB Kim Đồng và báo Phụ nữ Việt Nam.

Tuệ An từng có tác phẩm được tuyển trong tuyển tập Văn Mới 2011-2012 của NXB Hội Nhà Văn, tuyển tập Tác phẩm hay và đoạt giải báo Phụ nữ 2009 của NXB Trẻ, tuyển tập Vỏ ốc diệu kỳ của NXB Kim Đồng. Ngoài ra còn một số tác phẩm đăng trên nhiều báo trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Báo Văn Nghệ, Đại Biểu Nhân Dân, Đại Đoàn Kết, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ Thành Phố HCM, Phụ Nữ Việt Nam, Thế Giới Phụ Nữ...


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook