Thông tin tác giả Patrick Forsyth

Patrick Forsyth điều hành Touchstone Training & Consultancy, một hãng độc lập chuyên về đào tạo các kỹ năng tiếp thị, quản trị và truyền thông. Ông còn là một tác giả thành công, sách của ông được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook