Thông tin tác giả Nguyễn Đình Tú

Nguyễn Đình Tú Nguyễn Đình Tú (1974 - )

Nhà văn Nguyễn Đình Tú sinh năm 1974 tại Kiến An, Hải Phòng. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội (1996). Tu nghiệp sĩ quan tại Trường Quân chính Quân khu 3 (1996 - 1997). Từ năm 1997 đến 2001 công tác tại Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 3. Từ năm 2001 công tác tại tạp chí Văn nghệ quân đội (Trưởng Ban Văn xuôi tạp chí Văn nghệ quân đội). Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (2005).
Tác phẩm chính đã xuất bản: "Bên bờ những dòng chảy" (tập truyện ngắn, 2001); "Không thể nào khác được" (tập truyện ngắn, 2002); "Nỗi ám ảnh khôn nguôi" (tập truyện ngắn, 2003); "Hồ sơ một tử tù" (tiểu thuyết, 2002); "Nét mặt buồn" (tiểu thuyết, 2005); "Bên dòng Sầu Diện" (tiểu thuyết, 2007); "Nháp" (tiểu thuyết, 2008); "Phiên bản" (tiểu thuyết, 2009).

Giải thưởng văn học: Giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội, 1999. Giải thưởng tiểu thuyết Nxb Công an nhân dân phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, 2002. Gải thưởng văn học 10 năm Bộ Công an. Giải thưởng văn học 5 năm Bộ Quốc phòng.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook