Thông tin tác giả Thẩm Thệ Hà

Thẩm Thệ Hà Thẩm Thệ Hà (1923 - 2009)

Thẩm Thệ Hà (1923-2009) tại quê nội là làng Gia Lộc, huyện Trảng bàng, tỉnh Tây Ninh, lấy bút hiệu là Thành Kỉnh, là nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà báo Việt Nam. Cha ông là Tạ Thành Tàu, mẹ là Nguyễn Thị Tám. Sinh trưởng trong một gia đình trung lưu.

Thời niên thiếu, ông học ở Trảng Bàng rồi lên Sài Gòn tiếp tục học xong trung học ở đây. Từ năm 14 tuổi, ông đã làm Chủ bút tạp chí Bạn Trẻ quy tụ nhiều cây bút trẻ lúc bấy giờ như: Hường Hoa, Khổng Dương, Vân An, Đoàn Giỏi...Đến năm 1937, thì ông đã có nhiều sáng tác thơ (bút hiệu Thành Kỉnh) đăng trên các báo ở Sài Gòn và Hà Nội như: Phổ Thông bán nguyệt san, Đồng Thinh, Chúa Nhật, Thanh Niên, Điện Tín... Từ sau Cách mạng tháng Tám (1945), ông đổi bút hiệu là Thẩm Thệ Hà và tham gia Ban Điệp báo Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định cho đến năm 1952. Cùng với Vũ Anh Khanh, ông sáng lập nhà xuất bản Tân Việt Nam. Năm 1953 đến 1975, ông hoạt động trong Ban Văn-Báo-Giáo Sài Gòn. Năm 1966, ông cùng với Tô Nguyệt Đình (tức Nguyễn Bảo Hóa) sáng lập nhà xuất bản Lá Dâu. Trước 1975, ông vừa dạy học, vừa làm biên tập viên cho một số tờ báo và tạp chí. Sau 1975 ông vẫn tiếp tục dạy học và viết cho các báo và tạp chí như: Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Sâu Khấu Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy... Ông là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Văn nghệ Tây Ninh.

Tác phẩm của Thẩm Thệ Hà gồm:

Thơ

  • Thâm thúy (viết trước 1945)
  • Trời nổi phong yên (viết sau 1945)
  • Tinh phi (1950)
  • Giấc lữ hoài

Truyện dài

Chính luận

  • Biên khảo Việt Nam trên đường cách mạng tân văn hóa (1949)

Truyện dịch

Truyện thiếu nhi

Sách giáo khoa

Hồi ký

  • Văn thi sĩ chiến đấu trong lòng địch (di cảo).

  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook