Thông tin tác giả Bùi Văn Nam Sơn

Bùi Văn Nam Sơn Bùi Văn Nam Sơn (1947 - )

Bùi Văn Nam Sơn sinh năm 1947 tại Vĩnh Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông là một dịch giả tại Việt Nam. Ông đã dịch và hiệu đính một số tác phẩm triết học và khoa học xã hội đã được xuất bản tại Việt Nam.

Từ 1964-1968: Học triết học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Từ năm 1968, sang Đức du học, học khoa Triết, Đại học J. W. Goethe, Frankfurt/M, CHLB Đức. Ông là học trò của hai nhà triết học hàng đầu thế giới còn sống hiện nay là Karl Otto Apel và Habermas.

Ông đã dịch và hiệu đính nhiều tác phẩm triết học và khoa học xã hội.

Tác phẩm:

  • Phê phán lý tính thuần túy (I. Kant - 2004, tái bản 2007)
  • Phê phán năng lực phán đoán (I. Kant - 2007)
  • Phê phán lý tính thực hành" (I. Kant - 2007)
  • Hiện tượng học Tinh thần (G.W.F. Hegel - 2006)
  • Khoa học Lôgíc (Hegel - 2008)
  • Trò chuyện triết học (2012)

Giải thưởng:

  • 2007 ông được trao giải thưởng Phan Châu Trinh về Dịch thuật.

  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook