Thông tin tác giả Lê Minh Hà

Lê Minh Hà Lê Minh Hà

Lê Minh Hà sinh năm 1962 tại Hà Nội.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 1983.

Dạy học tại trường PTTH Đan Phượng (1984-1986) và dạy chuyên văn tại trường PTTH Hà Nội - Amsterdam (1986-1994).

Rời Việt Nam từ 1994. Hiện sống tại Berlin (Đức).

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Những giọt trầm (Tập truyện ngắn)
  • Những giọt trầm và Thương thế ngày xưa... (Tập truyện ngắn và tùy bút)
  • Sâm cầm (Tập truyện ngắn, in cùng Phạm Hải Anh)
  • Gió từ thời khuất mặt (Tiểu thuyết)
  • Truyện cổ viết lại (Tập truyện ngắn, in cùng Lê Đạt)
  • ...

  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook