Thông tin tác giả Trần Đồng Minh

Tác giả Trần Đồng Minh sinh năm 1941 tại Hà Nội.

Từng sống và dạy học tại Điện Biên, Hải Dương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Ham thích viết truyện cho tuổi thơ trẻ, đã được các NXB Măng non, Trẻ, Kim Đồng, Văn nghệ, Thanh niên... xuất bản:

 1. Những bông hoa không tên - NXB Măng non - 1983
 2. Chuyện trường tôi - NXB Trẻ - 1993
 3. Chuyện lớp tôi - NXB Kim Đồng - 2000
 4. Bông hoàng ngọc - NXB Trẻ - 2002
 5. Cuộc phiêu du của hai chàng ni lông - NXB Trẻ - 2003
 6. Hoa hàm tiếu - NXB Kim Đồng - 2003
 7. Hoa đước đỏ - NXB Thanh niên - 2004
 8. Một thời in dấu - NXB Thanh niên - 2006
 9. Hoa ban trắng - NXB Kim Đồng - 2006
 10. Hoa và Trái - NXB Trẻ - 2007
 11. Hoàng tử ham đọc sách - NXB Hội Nhà Văn - 2008
 12. Chàng hoàng tử và nàng tiên cá - NXB Trẻ - 2011
 13. Học trò không học buổi nào - NXB Văn hóa - Văn nghệ - 2011
 14. Hoàng tử không nối ngôi vua - NXB Trẻ - 2012
 15. Hạt bụi thích đi lung tung chơi đùa - NXB Kim Đồng - 2012

 • Sách của tác giả

Sách in

  Không có sách.

Ebook