Thông tin tác giả Rob Eastaway

Rob Eastaway Rob Eastaway

Rob Eastaway từng điều hành các lớp huấn luyện về đổi mới cho nhiều công ty và tổ chức khác nhau từ năm 1990 đến nay. Ông còn viết rất nhiều bài toán đố cho tạp chí New Scientist, xuất hiện thường xuyên trong chương trình truyền thanh, tác giả của tám cuốn sách, bao gồm cuốn: Công cụ ghi nhớ, Phương pháp ghi nhớ và những câu đố hóc búa.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook