Thông tin tác giả Camilo Cruz

Camilo Cruz Camilo Cruz

Camilo Cruz, PhD, là một nhà đào tạo doanh nghiệp, nhà chiến lược cuộc đời, và là một diễn giả nổi tiếng. Trong số những công ty khách hàng nổi tiếng của ông có cả Goodyear, AT&T, 3M, Warner Lambert, Bell Labs, Coca-cola, và Motorola.Với những buổi hội thảo đặc sắc của mình, tiến sĩ Cruz vẫn luôn thu hút được đông đảo khán giả và người ta bàn luận về chúng trên khắp thế giới. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có Once Upon a Cow (Ngày xưa có một con bò...), đã được dịch ra 10 thứ tiếng. Ông làm việc tại Boca Raton, Floria.


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook

    Không có sách.