Thông tin tác giả Janusz Leon Wisniewski

Sinh năm 1954 tại Torun, Ba Lan.

Hiện đang sống cùng với gia đình tại Frankfurt trên Men, Đức.

Nhà khoa học, nhà văn, Cử nhân vật lý, cử nhân kinh tế; Tiến sĩ tin học; Tiến sĩ khoa học về hóa học; Giáo sư Học Viện Sư phạm vùng Duyên Hải tại Slupsk, Ba Lan. Phụ trách biên tập tạp chí khoa học hóa-tin điện tử MOLECULES

Ông là người viết chương trình máy tính cho Viện Hóa của Mỹ có trụ sở đặt tại Frankfurt trên Men, Đức. Phần lớn các công ty hóa học quan trọng nhất trên toàn thế giới đều sử dụng chương trình của Viện này.

Các tác phẩm chính:

Cô đơn trên mạng, tiểu thuyết

Những ngày khó ở, tập truyện ngắn (đã được xuất bản tại Việt Nam với tên Tình nhân - NXB Trẻ)

Martyna, tiểu thuyết

Số phận lặp lại, tiểu thuyết

Thuyết tương đối thầm kín, tiểu thuyết

188 ngày đêm

Bikini, tiểu thuyết


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook