Thông tin tác giả Lê Văn Thảo

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1/10/1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ông lớn lên ở An Giang, sau đó lên Sài Gòn học Đại học Khoa học Tự nhiên.
Năm 1962 ông thoát ly lên chiến khu làm công tác văn hóa văn nghệ. Bắt đầu viết văn từ năm 1965 với đề tài nông thôn, chiến tranh du kích. Năm 1968 tham gia chiến dịch Mậu Thân ở Sài Gòn.
Sau năm 1975 ông về Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng giữ cương vị Phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000-2010, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam khóa VII (2005-2010)
Tác phẩm chính
• Đêm Tháp Mười (1972)
• Ông cá hô (1995)
• Một ngày và một đời (1997)
• Con mèo (1999)
• Cơn giông (2002)
• Truyện ngắn chọn lọc (2003)
Giải thưởng
• Giải A tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam
• Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2006
• Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2007
• Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2012 cho các tác phẩm Con đường xuyên rừng, Tuyển tập truyện ngắn


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook