Thông tin tác giả Dan Heath

Dan Heath là chuyên viên tư vấn tại Duke Corporate Education. Nguyên là nhà nghiên cứu tại trường  Thương Mại Harvard, ông cũng là đồng sáng lập Thinkwell, một công ty truyền thông mới sáng tạo. Ông sống ở Raleigh, Bắc Carolina.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook