Thông tin tác giả Peter Post

Peter Post Peter Post

Peter Post là tác giả cuốn sách bán chạy do New York Times bình chọn: Essential Manners for Men. Ông viết cho tạp chí tháng Men's Heath, và chuyên mục hàng tuần về xã giao trong công việc trên Boston Globe, do New York Times phát hành. Là một giám đốc của Học viện Emily Post, mỗi năm Peter thực hiện hàng trăm hội thảo, diễn thuyết, và phỏng vấn trực tuyến về phép xã giao trong cuộng việc và những điều khác. Ông xuất hiện trên các chương trình truyền hình Weeken Today, Dateline NBC, The Early Show, Crossfire của kênh CNN, Squawk Box của kênh CNBCCNN Headline News.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook