Thông tin tác giả Andrew Cave

Andrew Cave là phóng viên tài chính viết cho tờ Daily Telegraph từ năm 1996, trong đó có ba năm làm tại New York với trong đó có ba năm làm tại New York với tư cách Phóng viên Doanh nghiệp và năm năm làm việc với tư cách Phó Tổng biên tập phụ trách tại thành phố này.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook