Thông tin tác giả Nguyễn Đổng Chi

Nguyễn Đổng Chi Nguyễn Đổng Chi (1915 - 1984)

Nguyễn Đổng Chi, sinh năm 1915, tại Phan Thiết, trong một gia đình nhà Nho yêu nước. Ông là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam.

Từ 1955-1975, ông lần lượt công tác ở Ban nghiên cứu Văn Sử Địa, Viện Sử học, khởi đầu việc xây dựng hệ thống thư mục chuyên đề về sử học và cùng các học giả khác hiệu đính nhiều công trình dịch thuật Hán Nôm quan trọng của Viện. Sau 1975, ông từng là Trưởng ban Hán Nôm, rồi quyền Viện trrưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, cho đến 1981 thì xin chuyển sang làm chuyên viên nghiên cứu của Ban Văn hóa dân gian.

Ông mất năm 1984 tại Hà Nội. Cùng năm, ông được phong học hàm Giáo sư.

Năm 1996, Ông được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I.

Vốn sống từng trải, với hơn 50 năm cầm bút, ông hoạt động trên nhiều địa hạt: sáng tác văn học, nghiên cứu văn học viết, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu Hán - Nôm, ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp kiệt xuất. Nhưng cống hiến nổi bật hơn cả của ông là ở lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu văn học, văn hóa dân gian. Ông được coi là một trong những nhà văn hóa dân gian hàng đầu, nhất là những kiến giải mới mẻ về loại hình truyện cổ tích Việt Nam trong tương quan với cổ tích thế giới. Ông là người đầu tiên xâu chuỗi các motif truyện cổ tích Việt Nam với cổ tích của nhiều nước.

Một số công trình, tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như: Việt Nam cổ văn học sử (1941), Hát giặm Nghệ-Tĩnh (1943), Nguyễn Trãi, nhà văn học và chính trị thiên tài (1957), Lược thảo về thần thoại Việt Nam (1956), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (5 tập 1957-1982), Địa chí văn hóa dân gian Nghệ-Tĩnh (1982-1983, in 1995), Một số vấn đề văn bản học Hán Nôm (Chủ biên, 1983),...


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook