Thông tin tác giả Anthony F. Smith

Anthony F. Smith là đồng sáng lập và giám đốc điều hành Leadership Research Institute, một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu torngli4nh vực đánh giá và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Ông là nhà nghiên cứu và tác giả của nhiều bài báo đăng trên nhiều tạp chí khác nhau, đồng thời đóng góp cho hai quyển sách The Leader of the FutureThe Organization of the Future (của NXB Jossey-Bass).


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook