Thông tin tác giả Trang Thế Hy

Trang Thế Hy Trang Thế Hy (1924 - )

Trang Thế Hy tên thật là Võ Trọng Cảnh, còn có những bút danh khác như Phạm Võ, Văn Phụng Mỹ, Triều Phong, Vũ Ái, Văn Minh Phẩm. Ông sinh ngày 9.10.1924 tại Châu Thành - Bến Tre. Ông tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, làm cán bộ văn hóa thông tin, cán bộ văn nghệ, từng bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam năm 1962. Sau ngày đất nước thống nhất , ông sống và làm việc tại TP.HCM hơn 15 năm. Ông về hưu năm 1992 và ẩn cư tại quê nhà Bến Tre.

Những tác phẩm đã xuất bản của Trang Thế Hy gồm:

- Nắng đẹp miền quê ngoại, in tại Sài Gòn 1964

- Anh Thơm râu rồng (in chung với những nhà văn được giải văn học Nguyễn Đình Chiểu của Hội Văn nghệ Giải Phóng miền Nam Việt Nam) 1965

- Mưa ấm, 1981

- Người yêu và mùa thu, 1981

- Vết thương thứ 13, 1989

- Tiếng khóc và tiếng hát, 1993 tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, NXB Kim Đồng in lại năm 2002 (Tủ sách vàng)

- Nợ nước mắt, Giải A của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, 2002


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook