Thông tin tác giả Huỳnh Kim Bửu

Huỳnh Kim Bửu Huỳnh Kim Bửu (1942 - 2013)

Nhà văn, nhà giáo Huỳnh Kim Bửu (1942 - 2013) sinh tại làng Trung Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Huỳnh Kim Bửu là cây bút biên khảo xuất sắc của mảng đề tài "đời sống văn hóa Việt Nam" đặc biệt là tỉnh Bình Định. Một trong những tác phẩm quan trọng nhất của ông là: Nơi Con Sông Kôn Chảy Qua, một kho tàng văn hóa phong phú mà bất cứ ai muốn viết về văn hóa, phong hóa, truyền thống, phong tục, tập quán... của Bình Định đều phải tham khảo.

Nhà văn Huỳnh Kim Bửu đoạt giải thưởng của CLB Xuân Diệu với tập tản văn – bút ký "Trong như tiếng hạc bay qua".

Sách đã xuất bản:

  • Nơi con sông Kôn chảy qua (Tập tản văn, bút ký. Nhà xuất bản Trẻ – 2009)
  • Mùa Thu biết thở ra hương (Tập thơ. Nhà xuất bản Hội Nhà văn – 2010)
  • Trong như tiếng hạc bay qua (NXB Hội Nhà văn – 2011)

Ông có rất nhiều thơ, văn đăng trên các báo, tạp chí TW và địa phương, nhiều tuyển tập do Hội VHNT Bình Định ấn hành.


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook